FAQ


 
1. RFID
 
         
 
RFID
RFID (Radio frequency identification ) – system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny (fale radiowe) odczyt i zapis danych (np. identyfikatora GUID) z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów.

W podstawowej konfiguracji system składa się z:
- czytnika zawieraj±cego nadajnik wielkiej częstotliwo¶ci i dekoder;
- anteny;
- transponderów zwanych znacznikami lub tagami, które mog± być aktywne - wyposażone we własne Ľródło zasilania - lub pasywne (te mog± mieć rozmiary od 0.4 mm × 0.4 mm, co czyni je praktycznie niewidocznymi); znaczniki mog± mieć różnorodn± postać – nalepki, żetonu, nita itp.


¬ródło: Wikipedia